EUR (€)
 • Nederlands
  • Klantbeoordelingen 8 / 10
 • Makkelijk en snel geregeld

Privacyverklaring en Disclaimer

Privacyverklaring en Disclaimer

Deze website wordt beheerd door EasyTerra B.V.

Het bedrijf is gevestigd te:

Westersingel 24
8913 CL Leeuwarden
Nederland

In deze privacyverklaring wordt onder andere omschreven welke gegevens door ons worden verzameld op deze website, waarom we dat doen en hoe wij er gebruik van maken.

1. Waarom verzamelt EasyTerra B.V. gegevens?

Soms vragen wij u op deze website om gegevens (naam, e-mail, adres, telefoon, leeftijd, of u een rijbewijs heeft, interesses etc.) te verstrekken. Deze gegevens kunnen we aanvullen met informatie die wij via derden over u hebben ontvangen. We gebruiken deze gegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • We kunnen u benaderen voor nieuwsbrieven, acties en nuttige tips/informatie. Hiervoor zullen wij u echter expliciet toestemming vragen.
 • Onze (toekomstige) producten en diensten beter op uw behoeften afstemmen.

2. Hoe veilig zijn uw gegevens bij EasyTerra B.V.?

Wij vinden het van het grootste belang zo veilig mogelijk om te springen met gegevens van onze gebruikers. EasyTerra B.V. heeft hiervoor onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Betalingen vinden plaats in een beveiligde omgeving:
  • Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen, in technische termen een 256-bits versleuteld SSL (Secure Socket Layer) certificaat. Dit is te herkennen aan het webadres, dat begint met https:// in plaats van het gebruikelijke http://. Dit betekent dat het berichtenverkeer tussen u en onze website niet door derden afgeluisterd kan worden; de berichten worden gecodeerd.
 • We gebruiken creditcard gegevens alleen om betalingen mee te verwerken; de gegevens worden niet bewaard op onze server. De kans op misbruik van uw creditcard gegevens is daardoor minimaal.
 • We gebruiken zeer up-to-date software op onze webservers waardoor pogingen tot inbraak op tot een minimum worden beperkt.

3. Aan wie kunnen wij uw gegevens verstrekken?

Wij kunnen derden vragen om gegevens die wij van u hebben verzameld te verwerken en te analyseren.

Soms zijn wij verplicht om derden informatie te verschaffen omdat wij een product of dienst van een derde afnemen.

Ook kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde partij te verstrekken zodat die partij het door u bestelde product of de dienst kan leveren (in dit geval opereren wij als een tussenpersoon).

Wij stellen, indien wij hiertoe worden verplicht, uw gegevens ter beschikking aan de autoriteiten.

4. Welke informatie en gegevens verzamelen wij?

Sommige informatie wordt door middel van cookies verzameld.

Cookie: tekstbestand dat door servers op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst.

Een cookie bevat bijvoorbeeld:

 • informatie over u als bezoeker van de betreffende website
 • informatie om uw wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren m.b.t. de betreffende site te bewaren

U kunt uw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden, maar hierdoor zal de gebruiksvriendelijkheid van de site afnemen.

Ook wordt informatie over uw computer/computergebruik verzameld zoals:

 • IP adres: dit wordt alleen opgeslagen als u berichten (indien dit van toepassing is op de site) op de website plaatst. Dit doen wij om eventueel ongewenste auteurs van berichten op de site te kunnen weren (om misbruik te kunnen stoppen).
 • Type internet browser
 • Type besturingssysteem
 • Opgevraagde url
 • Tijdstip van het website bezoek
 • http-referer-url (mogelijk inclusief de door u gebruikte zoektermen in een zoekmachine)
 • Uw zoekopdracht en hoe u deze (via welke zoekmachine, met welke zoektermen, etc.) heeft uitgevoerd
 • User-agent-string
 • Beeldschermgrootte

Al deze informatie wordt op logfiles op onze servers opgeslagen en bijgewerkt. Deze informatie kan vervolgens weer gekoppeld worden aan andere gegevens die wij van u hebben verzameld.

Het doel voor het verzamelen en eventueel koppelen van deze informatie is om onze diensten en producten beter op uw behoeften en interessen te kunnen afstemmen.

5.Advertentievertoningen en -clicks

Advertentievertoningen en advertentieclicks worden geregistreerd door onszelf en door advertentienetwerken waaraan ons bedrijf deelneemt. Dit wordt verzameld om onder andere de volgende redenen:

 • Financiële verantwoording tussen ons en het advertentienetwerk
 • Statistische informatie waarmee wij trachten onze producten zo goed mogelijk te promoten, maar ook om deze zo goed mogelijk op uw behoeftes af te stemmen

EasyTerra B.V. maakt gebruik van de volgende advertentienetwerken:

Door het vertonen van advertenties en webbeacons kunnen deze advertentienetwerken cookies (zie bij 4) plaatsen op uw computer.

Webbeacons zijn onzichtbare afbeeldingen geïntegreerd in de website met als doel de opvraag van die pagina te kunnen vastleggen.

6.Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die Google aanbiedt.

Dit programma maakt gebruik van cookies met als doel ons te helpen analyseren hoe de bezoekers onze site gebruiken. De verzamelde informatie wordt door Google op servers in de Verenigde Staten opgeslagen.

Google mag deze verzamelde informatie aan derden geven als Google hier bijvoorbeeld wettelijk toe wordt verplicht of als Google derden inschakelt om de informatie te verwerken.

7.Als u geen gerichte informatie wilt ontvangen

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens gebruiken om u te benaderen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon en post.

Indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen, dan kunt u ons daarover inlichten en verzoeken geen informatie meer aan u te richten.

Wij zullen ervoor zorgdragen dat het u zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om u af te melden voor nieuwsbrieven etc.

8.Interactieve delen van onze websites

Als u op interactieve delen (fora, lidmaatschapssite, leeromgeving, feedback omgeving etc.) van onze site deelneemt, dient u bepaalde gegevens in te vullen. Daarnaast kunt u op deze interactieve delen ook gegevens publiceren. Aangezien u deze gegevens persoonlijk openbaar maakt draagt u ook zelf de verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen die deze openbaarmaking met zich mee kunnen brengen. Wij dragen niet de verantwoordelijkheid voor door u (of namens u) openbaar gemaakte informatie.

Indien u wel aan interactieve delen van onze website deel wilt nemen, maar zo anoniem mogelijk wilt blijven bent u vrij om het volgende in de praktijk te brengen:

 • een pseudoniem te gebruiken
 • een e-mailadres te gebruiken dat moeilijk te herleiden is tot uw persoon

9.Disclaimer

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat bezoekers plaatsen op de interactieve delen van onze websites. Wat bezoekers zelf publiceren zijn persoonlijke meningen van de auteurs en hebben geen verband met de mening/denkwijze/standpunten etc. van EasyTerra B.V.

Wij stellen de informatie op de website met uiterste zorg samen, dit garandeert echter niet dat de aangeboden informatie juist en/of volledig is. EasyTerra B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die opgetreden kan zijn of in de toekomst kan optreden als gevolg van onjuiste of niet volledige informatie op de website.

Op onze websites verwijzen we naar andere websites/bedrijven/personen etc., d.m.v. een hyperlink, banner, button, bronvermelding etc. Deze verwijzing houdt niet in dat EasyTerra B.V. verbonden is aan deze andere website en of de eigenaren/verantwoordelijken daarvan. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de naleving van privacywetgeving door de betreffende derden.

10.Misbruik

Als wij oordelen dat er sprake is van misbruik van de faciliteiten op onze website, dan kunnen wij onder andere de volgende maatregelen nemen:

 • IP-nummers toegang ontzeggen voor onbepaalde duur
 • E-mailadressen toegang ontzeggen voor onbepaalde duur
 • Personen toegang ontzeggen voor onbepaalde duur
 • Indien derden worden geschaad kunnen we de van toepassing zijnde gegevens aan de betreffende derden aanleveren
 • Uw gegevens proberen te herleiden tot uw persoon zodat wij bijvoorbeeld contact met u op kunnen nemen of indien van toepassing met uw ouder, voogd, toezichthouder, eindverantwoordelijke etc.
 • Om aangifte te doen, wat ertoe leidt dat wij u in rechte aan kunnen spreken

Wij stellen, indien wij hiertoe worden verplicht, uw gegevens ter beschikking aan de autoriteiten.

11.Wat zijn uw rechten?

U kunt EasyTerra B.V. vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Wij zullen dan zo snel en goed mogelijk antwoord geven.

U kunt ons verzoeken de gegevens aan te passen of indien wenselijk te verwijderen.

12.Eventuele verandering van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan – indien wenselijk geacht – door EasyTerra B.V. worden gewijzigd.

13.Vragen en verzoeken: waar kunt u terecht?

Mocht u vragen en/of verzoeken hebben over dit privacybeleid / uw privacy, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met:

EasyTerra B.V.
Westersingel 24
8913 CL Leeuwarden
Nederland

Wij nemen alleen verzoeken en/of vragen in behandeling die schriftelijk zijn ingediend.

14.Tot slot

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze privacyverklaring.