Busjehuren.nl is gesloten. Nieuwe reserveringen kunnen niet worden gemaakt en reeds bestaande reserveringen kunnen helaas niet meer worden uitgevoerd. Het bedrijf dat de website Busjehuren.nl exploiteert, Crrntl B.V., heeft helaas alle activiteiten moeten staken. De impact van de coronacrisis is het bedrijf fataal geworden.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze uitvoerende autoverhuurmaatschappijen) door Busjehuren.nl worden aangeboden. Door onze website te bezoeken, te bekijken, te gebruiken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Algemene bepalingen

 

Alle pagina’s die onder het domein www.busjehuren.nl vallen, de inhoud en infrastructuur ervan inclusief de online autohuurreserveringsmodule van de website, zijn eigendom van en worden beheerd en u aangeboden door Crrntl B.V. handelend onder de naam Busjehuren.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Brabant, Nederland, nummer 054652804 ("wij", "we" of "onze") en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en zijn onderhevig aan onderstaande voorwaarden.

Busjehuren.nl biedt de mogelijkheid om op haar website huurauto’s en bestelwagens te reserveren. Daarnaast kunnen er tevens andere diensten geboekt worden zoals extra verzekeringen ten behoeve van afkoop eigen risico en annulering. Het aanbieden en leveren van deze diensten is ook onderworpen aan de bijzondere voorwaarden van de dienstverleners, welke tijdens het boekingsproces ter beschikking van de klant worden gesteld. Aanvaarding door de klant van de Bijzondere Voorwaarden vindt plaats op het moment van het daadwerkelijk plaatsen van een bestelling.

De algemene voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, hoewel zulke aanpassingen niet van toepassing zijn op opdrachten die reeds zijn aanvaard door Busjehuren.nl namens de betrokken dienstverlener(s). Het is derhalve van essentieel belang dat de reiziger de algemene voorwaarden leest op het moment van het plaatsen van zijn/haar opdracht, teneinde op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde bepalingen.

Aanbod en aanvaarding

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Busjehuren.nl. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een affiliate plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan en een factuur. Indien de opdrachtgever geen bevestigingsemail heeft ontvangen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, wordt hij / zij verzocht om contact op te nemen met ons service team.
 • Het boekingsproces van Busjehuren.nl is zodanig ingericht dat de opdrachtgever er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Busjehuren.nl is de opdrachtgever aan deze overeenkomst gebonden.

Herroeping aanbod

Het aanbod van Busjehuren.nl is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de huursom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk na aanvaarding te geschieden, opgaaf van reden is niet nodig. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Busjehuren.nl niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde opdrachtgever – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Uitsluitingen

 • De opdrachtgever mag het busje niet gebruiken voor rijles, koeriers- en transportdiensten of vervoer van personen tegen betaling
 • De opdrachtgever mag met voertuig geen wedstrijden rijden of snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven houden.
 • Alleen de opdrachtgever mag het busje besturen, tenzij gekozen is voor een extra bestuurder. 
 • De opdrachtgever mag het busje niet buiten de landsgrenzen brengen, tenzij anders overeengekomen. Welke landsgrenzen mogen worden overschreden is per verhuurder verschillend. U vindt de landen waar u naar toe mag reizen in de bevestigingsmail. 

Autoklasse en beschikbaarheid

Het voertuig zoals genoemd op onze website of in de reserveringsbevestiging vertegenwoordigt een autoklasse. Het aangegeven merk en type is slechts een voorbeeld van de autoklasse die u reserveert en zal niet altijd beschikbaar zijn. De lokale autoverhuurmaatschappij heeft het recht om een vergelijkbare auto van een ander merk/type uit dezelfde klasse te leveren, bepaald door het aantal zitplaatsen, het aantal deuren, laadruimte en eventueel motorinhoud.

Huurperiode

Eén huurdag wordt beschouwd als een periode van 24 uur. Een huurperiode bestaat uit opeenvolgende huurdagen van elk 24 uur.

Prijsberekening

Op het moment dat uw reservering is bevestigd is de prijs van de boeking gegarandeerd. Een weekprijs bestaat uit 7 opeenvolgende huurdagen van elk 24 uur. Extra huurdagen worden berekend met 1/7 van de weekprijs.

Wat is inbegrepen in de huurprijs?

 • autoklasse van uw keuze
 • onbeperkte kilometers
 • wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 • casco verzekering
 • diefstalverzekering
 • 24/7 pechhulp
 • vervangend vervoer indien de auto niet binnen een redelijke termijn gemaakt kan worden.

Wat is niet inbegrepen in de huurprijs?

 • brandstof
 • het beperkt eigen risico in geval van schade of diefstal
 • boetes voor verkeersovertredingen, parkeerboetes en tol
 • schoonmaakkosten van de huurauto gedurende de huurperiode
 • extra opties
 • extra bestuurderstoeslag.

Alle extra's zoals one way kosten, toeslagen voor jonge bestuurders, toeslagen voor afhandeling buiten kantooruren, kinderzitjes etc. dienen volledig te worden voldaan als het voertuig wordt afgehaald.

Ongevallen inzittenden verzekering

Soms is een ongevallen inzittendenverzekering inbegrepen in het huurtarief. Daarnaast bieden de meeste reisverzekeringen dekking voor persoonlijke ongevallen (controleer dit voor vertrek). Als dit niet is opgenomen in de huursom of in de reisverzekering, kunt u deze verzekering afsluiten bij het begin van de huurperiode.

Reservering wijzigen

Op het moment dat uw reservering is bevestigd is de prijs van de reservering gegarandeerd, echter toekomstige aanpassing aan de reservering kunnen effect hebben op de overeenkomst. Voor alle toekomstige aanpassingen (Voorbeelden: naam van de bestuurder, ophaal- en inlever locatie, ophaal- en inlever moment, duur, auto en klasse) aan de reservering wordt de prijs herberekend, dit beïnvloedt de huurprijs.

Betaling

Busjehuren.nl biedt enkel pre-paid autoverhuur aan. “Pre-paid” betekent dat u de huursom voorafgaand aan de huurperiode aan ons betaalt. U kunt de huurkosten voldoen via bankoverschrijving, iDeal of credit card.

Annuleren en annuleringskosten

Annuleringen kunnen alleen vóór aanvang van de huurperiode schriftelijk worden aangevraagd bij Busjehuren.nl. U kunt uw annulering niet melden bij het lokale verhuurbedrijf.

Annulering van uw reservering is kosteloos indien:

 • annulering méér dan 48 uur voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt
 • er een alternatief aanbod is gedaan welke niet op uw wensen aansluit.

Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode betaalt u €50,- administratiekosten. Als de huurperiode is ingegaan, is annuleren niet meer mogelijk. U ontvangt geen restitutie als de huurperiode voortijdig eindigt, u het voertuig te laat ophaalt, u niet over de juiste documenten beschikt bij het ophalen van het voertuig of als u niet komt opdagen. Wij bieden u de mogelijkheid om een annuleringsbescherming af te sluiten voor €50,- per reservering. De annuleringsbescherming vergoedt de huursom als u reden heeft om uw reservering geheel of gedeeltelijk te annuleren of gedurende de huurperiode af te breken. Bij onderbreking van de huurperiode vindt hercalculatie van de huursom plaats op basis van het dan geldende dagtarief. Een annulering kan alleen schriftelijk aan ons gemeld worden en heeft enkel effect vanaf het moment dat de annulering bij ons bekend is. Met terugwerkende kracht annuleren is niet mogelijk.

Speciale aanvragen

Alle extra items, zoals kinderzitjes, imperialen, trekhaken, navigatiesystemen, mobiele telefoons en andere extra's zijn op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid. Normaal gesproken dient ter plaatse een toeslag te worden voldaan, tenzij anders vermeld.

Ophalen huurauto

Om uw voertuig te kunnen ophalen dient u in het bezit te zijn van een aantal documenten:

 • Een geldig paspoort of identiteitskaart
 • Een geldig rijbewijs
 • De autoverhuurvoucher uitgegeven door Busjehuren.nl
 • Een creditcard of pinpas op naam van de hoofdbestuurder ten behoeve van de borg.
 • Adresbevestiging in de vorm van een recent bankafschrift, energienota, uitreksel persoonsregister, of iets dergelijks (alleen nodig indien u de borg met een pinpas voldoet).

Klanten kunnen verplicht worden een adresbevestiging te tonen. Als adresbevestiging worden de volgende documenten geaccepteerd:

 • Een rekening van energieleverancier
 • Een bankrekeningafschrift
 • Een aanslagbiljet
 • Een hypotheekdocument
 • Een uittreksel uit het kiezersregister
 • Correspondentie met betrekking tot de uitbetaling van uitkeringen bijv. rente, werkloosheid, huursubsidie, etc.)

Indien het rijbewijs niet in romeins schrift is opgesteld kunnen klanten verplicht worden een internationaal rijbewijs te tonen.

Het adres van de autoverhuurlocatie

Het adres van de autoverhuurlocatie vindt u op de autoverhuurvoucher. Wij raden u aan te controleren of de tank vol is en of er sprake is van schade aan het voertuig welke niet is opgenomen in de huurovereenkomst bij het ophalen van uw huurauto.

De huurovereenkomst

Busjehuren.nl handelt als agent voor het verhuurbedrijf. De huurovereenkomst wordt uiteindelijk opgemaakt door het verhuurbedrijf dat de huurauto aanbiedt. Daarom dienen klanten zich aan de algemene voorwaarden van het verhuurcontract te houden. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor verlies, schade of wijzigingen aan het voertuig, vertragingen of veranderingen veroorzaakt door civiele conflicten, bedrijfstechnische dilemma's inclusief luchtverkeer, terroristische activiteiten, natuurlijke of nucleaire rampen, brand, ongunstige weersomstandigheden, geannuleerde vluchten of faillissementen van luchtvaartmaatschappijen. Als u een lokale overeenkomst afsluit, geeft u aan dat u instemt met de desbetreffende categorie en dat u instemt met de algemene voorwaarden en plaatselijke extra's. Bewaar de huurovereenkomst ten minste gedurende twee maanden na de huurperiode.

Waarborg en brandstof

De meeste autoverhuurbedrijven verplichten u een waarborgsom te betalen welke gelijk is aan het eigen risico, de kosten van een volle tank en andere bijkomende kosten die tijdens de huurperiode ontstaan. De waarborgsom kan worden voldaan middels en pinpas of creditcard op naam van de hoofdbestuurder. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder dat dit een door de verhuurmaatschappij geaccepteerd betaalmiddel is. Busjehuren.nl kan hierin geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Er zijn verschillende betaalkaarten die mogelijk niet worden geaccepteerd zoals Visa Electron en MasterCard debetkaarten en variaties op dergelijke betaalkaarten.

Op de meeste locaties wordt een deposito in contanten geweigerd. Indien dit wel mogelijk is dan wordt dit duidelijk op de website vermeld.

Inleveren van het voertuig

Aan het einde van de huurperiode dient u het voertuig op de juiste plaats zoals aangegeven op het huurcontract, en het juiste tijdstip, onbeschadigd terug te brengen en de sleutels terug in te leveren. Zorg ervoor dat u het voertuig bij hetzelfde verhuurbedrijf terugbrengt waar u het ook heeft opgehaald. Het is verstandig om de documenten van de huur nog enige tijd te bewaren na het inleveren.

Lokale / extra opties

Kosten van extra items die ter plaatse betaald dienen te worden, lokale toeslagen en verplichte vergoedingen kunnen variëren en zijn onderhevig aan veranderingen. De kosten zijn slechts een indicatie, omdat het daadwerkelijk bedrag gedurende de reservering tot en met het afhalen van het voertuig nog kan veranderen.

Mechanische moeilijkheden

In het geval van mechanische problemen dient u onmiddellijk contact op te nemen met het verhuurbedrijf, het telefoonnummer staat vermeld in de huurovereenkomst. Toestemming voor reparatie of een vervangend voertuig dient te worden gegeven door het lokale verhuurbedrijf.

Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 • Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. In geval van bovenhoofdse schade geldt een eigen risico dat maximaal € 1500,- bedraagt en voor andere schadegevallen maximaal € 1000,-.
 • Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met zoals een goed huurder betaamt, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
 • Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 • In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is. 
 • Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Huurders aansprakelijkheid

In geval van een tekortkoming door de huurder in de nakoming van de te sluiten huurovereenkomst met het autoverhuurbedrijf, is de huurder jegens het autoverhuurbedrijf een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van het bedrag van de door de huurder betaalde borg, onverminderd het recht van het autoverhuurbedrijf om volledige schadevergoeding te vorderen.

Restitutie

Er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie voor (gedeeltelijk) ongebruikte vouchers. U ontvangt geen vergoeding wanneer u het voertuig later afhaalt of eerder terugbrengt als de opgegeven data en tijden. Dit geldt ook, wanneer u het voertuig niet kunt huren omdat u niet in het bezit bent van de juiste officiële documenten of als u niet in staat bent de borg te betalen. Verder ontvangt u ook geen vergoeding wanneer u niet de gevraagde documenten kunt leveren in geval van een claim , of als u ons ten tijde van het huren hierover niet heeft geïnformeerd.

Vertragingen

Wanneer u een vertraging heeft opgelopen waardoor u misschien het ophaaltijdstip mist, raden wij u dringend aan direct contact met ons, of met het verhuurbedrijf op te nemen (details vindt u op uw voucher). Als geen van ons wordt geïnformeerd, kan het gebeuren dat het verhuurbedrijf het voertuig aan iemand anders verhuurt na afloop van een aangemeten periode. Als de huurauto, door uw vertraging, alleen na sluitingstijd kan worden opgehaald, kan het verhuurbedrijf u een "buiten kantooruren vergoeding" in rekening brengen.

Kwaliteitscontrole

Als u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent met uw huurauto, dan raden wij u aan dit direct, ter plaatse, bij een medewerker van het verhuurbedrijf, kenbaar te maken. Het is erg moeilijk voor ons om een claim over de toestand van het voertuig af te handelen als de huurperiode reeds is afgelopen. We dienen altijd te worden geïnformeerd over eventuele problemen, zodat we in staat zijn om een passende oplossing te vinden. U kunt bij ons schriftelijk, binnen 8 weken na het terugbrengen van het voertuig, een klacht indienen, waarbij u een kopie van het lokale huurcontract en alle relevante bonnen en facturen mee stuurt. Bij het afhandelen van problemen en klachten nemen wij de rol van bemiddelaar tussen u, de huurder en de verhuurder in. Vrijwillige verzekeringsbijdragen die ter plaatse werden voldaan kunnen niet terugbetaald worden. Neem alstublieft onmiddellijk contact met ons op als u twijfels heeft over het aanbod van het plaatselijke verhuurbedrijf. Wij kunnen niets terugbetalen, als u, zonder onze tussenkomst of zonder ons te informeren, ter plaatse bepaalde andere autotypes of alternatieven heeft geaccepteerd. Als u klachten heeft over de verhuur, service, Busjehuren.nl of het lokale verhuurbedrijf, vragen wij u een brief te sturen naar Busjehuren.nl, Vughterweg 49, 5211 CK in 's-Hertogenbosch, Nederland ter attentie van de After Sales. U kunt ook een e-mail sturen naar service@busjehuren.nl.

Voorwaarden downloaden

Download hier de volledige versie van: